Written by ptmedan

Peraturan mengenai petunjuk Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dapat diunduh pada lampiran di bawah ini.