Written by ptmedan

Persyaratan Pensiunan BUP :

 1. Surat Pengantar dari Instansi/BKD/BKPP/ Kantor Kepegawaian Daerah
 2. Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP)
 3. Fotocopy Sah SK CPNS
 4. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 5. Fotocopy Sah Konversi NIP
 6. Fotocopy Sah Surat Akta Nikah
 7. Fotocopy Sah Surat Akta Kelahiran Anak
 8. Fotocopy Sah Susunan Daftar Keluarga
 9. Fotocopy Sah Karpeg/Karis/Karsu
 10. Pas foto 4 x 6 sebanyak 5(lima) lembar
 11. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja
 12. SKP 1(satu) tahun terakhir
 13. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir

 

PENETAPAN SK PENSIUNAN JANDA/DUDA/YATIM

Persyaratan:

 1. Surat Pengantar dari Instansi/BKPP/Kantor Kepegawaian Daerah
 2. Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP)
 3. Fotocopy Sah SK CPNS
 4. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 5. Fotocopy Sah Konversi NIP
 6. Fotocopy Sah Surat Akta Nikah
 7. Fotocopy Sah Surat Akta Kelahiran Anak
 8. Fotocopy Sah Susunan Daftar Keluarga
 9. Fotocopy Sah Karpeg/Karis/Karsu
 10. SK Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat
 11. Fotocopy Surat Keterangan Janda/Duda/Yatim dari Kepala Desa/Lurah/Camat
 12. Pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar
 13. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja
 14. SKP 1 (satu) tahun terakhir
 15. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.